Nordius Advocaten richt zich op zowel ondernemingen als particulieren. We zijn experts in verschillende praktijkgebieden.

Burgerlijk recht

 • Aannemingsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Bouwrecht
 • Burenhinder
 • Burgerlijke vorderingen na verkeersongevallen
 • Erfrecht
 • Familierecht
 • Jeugdrecht
 • Overeenkomstenrecht

Ondernemingsrecht

 • Algemene voorwaarden met inbegrip van consumenten- en handelsrecht
 • Handelshuur,
 • Handelsovernames
 • Insolventierecht
 • Invorderingen
 • Opstellen van overeenkomsten
 • Vennootschapsrecht

Strafrecht

 • Burgerlijke partijstelling
 • Jeugdrecht
 • Salduz: bijstand bij verhoren bij de politie en onderzoeksrechter
 • Strafrechtelijke verdediging inzake misdrijven voor zowel de politierechtbank als correctionele rechtbank
 • Strafuitvoeringsrechtbank / CBM
 • Verdediging voor de onderzoeksgerechten (raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling)
 • Verkeersinbreuken

Vastgoedrecht

 • Appartementsmede-eigendom
 • Huurrecht
 • Koopverkoopovereenkomsten

Verzekeringsrecht

 • Aansprakelijkheidsrecht: lichamelijke en materiële schade
 • Verkeersinbreuken

Bruno De Mulder studeerde in 2005 af aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij voltooide zijn stage aan de balie van Dendermonde en vervoegde in 2009 de Balie van Turnhout.

Hij behartigt voornamelijk dossiers inzake aansprakelijkheidsrecht, vastgoed- en bouwrecht en ondernemingsrecht. De begeleiding van ondernemingen in tal van facetten staat centraal. Bruno De Mulder geniet tevens een bijzondere kennis aangaande het strafrecht, verzekeringsrecht en familierecht.

Incasso


Doorgaans worden ondernemingen (te) vaak geconfronteerd met onbetaalde facturen, hetgeen mogelijks aanleiding kan geven tot liquiditeitsproblemen.

Vooreerst wordt een officiële Ingebrekestelling verstuurd naar de debiteur met verzoek uw factuur alsnog te voldoen binnen een korte termijn. Wij zullen hier reeds intresten en een schadebeding vorderen. Bij gebreke aan betaling, zal in samenspraak met de cliënt een gerechtelijke procedure worden opgestart middels het uitbrengen van een dagvaarding. Voorafgaand kan een solvabiliteitsonderzoek aangewezen zijn om de haalbaarheid van de uiteindelijke invordering in te schatten.

Voor de invordering van facturen wordt een afzonderlijk tarief gehanteerd waardoor uw onderneming ook de kleinste bedragen voordelig kan invorderen.

Neem contact op

Nordius staat voor een klantgerichte aanpak waarbij tactiek, ervaring, kennis en proceseconomie centraal staan. Aarzel niet om ons te contacteren voor het bekomen van bijkomende informatie of een vrijblijvende afspraak.

 • +32 3 500 50 01
 • +32 485 06 04 38
 • +32 3 500 50 02

 • info@nordius.be
 • NORDIUS Advocaten
 • Sint-Lenaartseweg 22
 • 2320 Hoogstraten

Erelonen en tarieven


De opdracht van Nordius Advocaten behelst in beginsel een overeenkomst tegen eenheidsprijs, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het verschuldigde bedrag wordt, behoudens afwijkende overeenkomst, opgesplitst in (1) erelonen, (2) onkosten, (3) voorgeschoten procedurekosten en (4) reeds ontvangen provisies. Doorgaans zal de factuur derhalve zijn samengesteld uit enerzijds het ereloon en anderzijds een vergoeding voor de gemaakte kosten zoals procedurekosten, verplaatsingen, briefwisseling en telefonie.

Er zijn echter verschillende mogelijkheden tot vergoeding van de door ons geleverde prestaties:

 • Eenheidsprijzen
 • Abonnementsformule
 • Vast bedrag (bijvoorbeeld bij incasso-dossiers)
 • Tweedelijns juridische bijstand


Nordius tracht u op voorhand zo goed als mogelijk te informeren over de bedrag. Aarzel daarom niet om ons te contacteren voor het bekomen van bijkomende informatie of een vrijblijvende afspraak.

De beroepsaansprakelijkheid voor Nordius Advocaten, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door haar onderschreven verzekeringspolis (met referte LXX034899) en binnen de grenzen van de dekking door deze verzekering. Het verzekerde bedrag is maximaal 1.250.000,00 EUR.